Kinesisk språk og Kina som studieland

Kina er verdens tredje største land i utstrekning. Kulturen regnes som verdens eldste - allerede for fire tusen år siden hadde de et velutviklet samfunnssystem. Kina er det mest folkerike landet på jorda med over 1,3 milliarder mennesker - dette vil si at kinesisk er det språket flest mennesker har som morsmål. Hver femte person i verden har kinesisk som morsmål! Mange av disse snakker ulike dialekter, men de aller fleste forstår og kan snakke standardkinesisk eller mandarin. Uansett om to kinesere har så ulik dialekt at de ikke forstår hverandre, så har kineserne en fordel - de kan skrive til hverandre fordi skriftspråket er nøyaktig det samme. 

Kinesisk er ikke umulig for en nordmann å lære. Kinesisk grammatikk er veldig enkel i forhold til europeiske språk. Det er ingen kjønn, ingen kasus og kinesiske verb bøyes ikke i tid! Det som krever mest innsats er deriomt skrifttegnene. Hvert eneste ord har sitt tegn. 

Det er ca. 150 norske bedrifter i Kina idag. De representerer en rekke næringer som f.eks. energi, miljø, metall, marin, IKT og reiseliv. 

(Kilde: Fremmedspråksenteret og SIU)

Japansk språk og Japan som studieland

Det japanske ordet for Japan uttales "Nihon" eller "Nippon" på japansk. Direkte oversatt betyr dette "Soloppgangens land". Dette fordi Japan er det landet som ligger lengst øst i Asia.

Det er større kulturforskjeller mellom Kina, Korea og Japan, enn mellom landene i Europa. Språkene tilhører heller ikke samme språkfamilie, selv om japansk og koreansk bruker ord som er basert på kinesiske tegn. 

Japan er et langt og smalt land og klimaet varierer ganske mye avhengig av hvor i Japan man befinner seg. I nord er det mye snø om vinteren, mens i sør er det subtropisk klima. 80 % av landarealet består av fjell, mens resten er skog, dyrket mark og bebodde områder. Japan er et meget tett befolket land med sine 127 millioner innbyggere. 

Japansk språk er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Uttalen er relativt lett for norsktalende, og språket har færre lyder enn på norsk. Japansk substantiv har ikke entall/flertall, bestemt form/ubestemt form eller kjønn. Japansk har heller ikke kasusbøyninger. 

Det mest utfordrende med japansk er nok å lære deg tegnsettet. I japansk opererer man med fire alfabeter: Hiragana (hovedalfabetet), Katakana (brukes for ord adoptert fra Vesten), Kanji (kinesiske tegn) og Romaji (det romanske alfabetet).

Japansk er verdens 9. mest talte språk i verden, både som morsmål og fremmedspråk. 

(Kilde: Fremmedspråksenteret og UIO)

Siden er under konstruksjon - ta kontakt hvis du er interessert i språkkurs i kinesisk, japansk eller russisk.

Russisk språk og Russland som studieland

Russland er vårt store naboland i øst - et spennende land og et spennende språk. Landet er så nært oss, men allikevel så fjernt for oss. Nordmenn må lære språket for å bli kjent med dette mangfoldige landet. 

Det er to "fordeler" når man skal lære seg russisk. For det første: Ordene uttales slik som de skrives (man må riktignok lære seg det russiske alfabetet først). For det andre: Russland er verdens største land, men er allikevel sentralstyrt fra Moskva. Moskva "bestemmer" på mange måter hvordan russisk skal snakkes, og det er derfor lite dialektvariasjon. Norsk og russisk tilhører den samme språkfamilien: De er begge indoeuropeiske språk. Disse felles røttene gjør det lettere for oss å lære både russisk grammatikk og ordforråd.

Ca. 300 millioner mennesker snakker russisk, mens 160 millioner av disse har det som morsmål. Russisk er verdens femte mest utbredte språk, og språket har offisiell status som et av FNs offisielle språk.

Russisk er et språk vi vil få mer og mer bruk for i arbeidslivet etterhvert som handelen med Russland øker. Russisk er også et nyttig språk i Øst-Europa og deler av Asia.  

(Kilde: Fremmedspråksenteret)