Fransk

Visste du at nesten halvparten av engelske ord kommer fra fransk og latin? Dette vil si at når du kan engelsk, kan du også mange franske ord. Se på disse franske ordene: parfum, sport, musique, information, restaurant. Du skjønner alle disse franske ordene, selv om de skrives og uttales litt annerledes enn på engelsk. Visste du at ved å lære deg fransk, vil det også være lettere å lære seg språk som spansk, italiensk eller portugisisk. Disse språkene er "søsterspråk" som alle stammer fra latin.

Fransk er morsmål i flere europeiske land, i tillegg til en rekke andre steder i verden. I Europa snakkes det fransk i Frankrike, Sveits, Belgia og Luxembourg, tilsammen ca. 70 millioner mennesker. I Afrika er det ca. 35 millioner som snakker fransk. I tillegg til at det snakkes fransk i Québec i Canada. Man regner med at ca. 290 millioner har fransk som morsmål eller første fremmedspråk.

Fransk er det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organsisasjoner som FN, EU, OL, UNESCO, NATO, Europarådet og det internasjonale Røde Kors. Alt dette viser hvor viktig fransk språk er internasjonalt.

(Kilde: Fremmedspråksenteret)

Ta kontakt med oss for mer informasjon om å studere fransk med støtte fra Lånekassen på info@languageabroad.no

lagt til handlevogn