PÅMELDINGSSKJEMA LANGUAGE ABROAD

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

PÅMELDING OG GENERELLE VILKÅR

Påmelding kortere kurs (under 12 uker):

Når du har valgt kurset du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjema via nettsiden vår eller per e-post og sender det tilbake til oss.

Når vi har mottatt din påmelding vil vi sende deg en faktura med påmeldingsavgift på kr. 1250,-. Påmeldingen vil ikke bli effektuert før depositum er innbetalt. Depositumet inngår i kursavgiften, men ved avbestilling refunderes ikke beløpet. Når du har mottatt bekreftelse fra oss om at du er påmeldt kurset, betaler du resterende kursavgift. (senest 30 dager før kursstart). 

(Ved påmelding/bestilling av kurs mindre enn 30 dager før kursstart må hele beløpet betales i sin helhet).

Når vi har mottatt din påmeldingsavgift vil vi sende deg en bekreftelse. Etter at resterende avgift er betalt vil vi sende ut utfyllende informasjon om kurset du skal delta på. 

Påmelding er bindende for hele perioden som er booket og det vil ikke bli gitt refusjon hverken for kurs eller innvkartering hvis kurset avbrytes underveis. 

Påmelding lengre kurs (12 uker+):

Når du har valgt kurset du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjema via nettsiden vår eller per e-post og sender det tilbake til oss.

Når vi har mottatt din påmelding vil vi sende deg en faktura med påmeldingsavgift på kr. 3000,-. Påmeldingen vil ikke bli effektuert før depositum er innbetalt. Depositumet inngår i kursavgiften, men ved avbestilling refunderes ikke beløpet. Når du har mottatt bekreftelse fra oss om at du er påmeldt kurset, betaler du resterende kursavgift. (senest 30 dager før kursstart). 

(Ved påmelding/bestilling av kurs mindre enn 30 dager før kursstart må hele beløpet betales i sin helhet).

Når vi har mottatt din påmeldingsavgift vil vi sende deg en bekreftelse. Etter at resterende avgift er betalt vil vi sende ut utfyllende informasjon om kurset du skal delta på. 

Endring av kurs etter påmelding:

Ved alle endringer og ombookinger tilkommer et gebyr på kr. 350,-.

Avbestilling:

Avbestilling skal skje skriftlig. Hvis du avbestiller innen 30 dager før kursstart betaler vi tilbake kursavgiften, med unntak av depositumet på kr. 1250,-/3000,-.

Ved avbestilling 30 til 14 dager før kursstart, tilbakebetales kursavgiften med avdrag for kr 2000,-. Skjer avbestillingen senere enn 14 dager før kursstart, tilbakebetales kursprisen med avdrag for våre kostnader (vil variere fra skole til skole). Det vil ikke bli gitt refusjon dersom påbegynt kurs avbrytes underveis. Det vil heller ikke gis refusjon ved avbrutt opphold i innkvartering.

Valutakurser, ansvar og reklamasjon:

Vi forbeholder oss retten til å endre opplysninger på hjemmeside og i brosjyre før bestillingen bekreftes. Vi reserverer oss også for trykkfeil og endringer som skolen lokalt vedtar, og for kostnadsendringer utenfor vår kontroll som skatter, avgifter, valutaendringer etc. Language Abroad fritar seg fra ansvar for alle skader som rammer kursdeltaker under språkskoleoppholdet. Vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring/studentforsikring før avreise. 

Klage:

Ved eventuelle problemer underveis i kurset skal dette tas opp med skolens administrasjon umiddelbart slik at man har mulighet til å løse problemet underveis. Hvis ikke dette skulle føre frem kontakter dere Language Abroad. 

Ved eventuelle klager skal dette sendes inn skriftlig. Av klagen skal det fremgå HVA du klager på og HVORFOR. (Vær konkret og poengtert). Skriv kun relevant og tilstrekkelig informasjon for saken din. Ikke bruk støtende språk. Klager som inneholder trusler, fornærmelser eller sarkasme blir ikke behandlet.

I din klage skal det også fremgå hva du ønsker skal skje. Kom med forslag til mulig løsning eller tiltak. 

Benytt gjerne vårt klageskjema

Pris:

Prisene baserer seg på valutakurser per 02.01.2019

Lavsesong:

Merk at en del av våre samarbeidsskoler forbeholder seg retten til å redusere undervisningstimene hvis det ikke er mange nok studenter på gitt nivå. Ofte vet man ikke dette før ved kursstart. Undervisningen vil da enten foregå som privatundervisning en-til-en eller to-til-en. Denne undervisningen gir studenten mer utbytte enn vanlig gruppeundervisning, derfor reduseres timeantallet. Studenten vil alltid få undervisning på sitt nivå. Har du spørsmål om dette gjelder for ditt kurs/skole, ta kontakt.  

Høysesong:

Flere av våre samarbeidsskoler kjører morgen- og ettermiddagsundervisning i høysesong. Om man får morgen- eller ettermiddagsøkt beror på hvilket kurs/nivå man havner på. Har du spørsmål om dette gjelder for ditt kurs/skole, ta kontakt.

Reiseforsikring og helsetrygdekort:

Vi anbefaler alle å ha gyldig reiseforsikring når de deltar på våre språkkurs. En vanlig reiseforsikring dekker vanligvis inntil 45 dager. Sjekk med ditt forsikringsselskap. Skal du delta på et lengre kurs anbefaler vi å tegne et medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). De tilbyr sine medlemmer en gunstig studentforsikring.

Alle som skal oppholde seg i et EØS land eller i Sveits bør skaffe seg et Europeisk Helsetrygdekort. Dette kortet gir deg rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles hos helsenorge.no

Innkvartering:

Vi kan ikke love gangavstand fra innvkartering til skole. Merk at spesielt i større byer må du regne med reisevei med kollektivt opp til 30-40 min fra bosted til skole. Vær også forberedet på at standarden på boligen ikke nødvendigvis er den samme vi er vant med her hjemme. Ved åpenbare mangler i boligen må man ta kontakt med skolen så raskt som mulig,

Støtte fra Lånekassen:

Det som er viktigst å tenke på for deg som skal søke støtte fra Lånekassen til kortere eller lengre språkkurs, er å beregne god nok tid. Vi anbefaler å starte prosessene allerede 4 måneder før tenkt kursstart. Vi bør senest ha mottatt din påmelding og påmeldingsavgift 3 måneder før kursstart. Behandlingstiden hos Lånekassen kan variere fra 4 til 8 uker avhengig av sesong. Merk at vi trenger din kursinnbetaling senest 30 dager før kursstart.

Her kan du lese om Lånekassens språkstipend. (Støtte til språkkurs i utlandet i forkant av delstudie eller gradsstudie i utlandet).

Her kan du lese om støtte til språklig tilrettelegging. (Støtte til språkkurs i inntil to semestre før gradsutdanning - gjelder ikke-engelskspråklige land.)

Du er selv ansvarlig for at alle kravene til Lånekassen innfris i forbindelse med søknad om støtte.

Påmelding er bindende for hele perioden som er booket og det vil ikke bli gitt refusjon hverken for kurs eller innkvartering hvis kurset avbrytes underveis. Søker du Lånekassen og har fått innvilget betaling i to rater er fortsatt påmelding bindende. 

Kursmateriell:

De fleste av våre samarbeidsskoler benytter bøker i undervisningen. Kjøp av bok kommer som regel i tillegg til kursavgiften. Bøkene kjøper man på kursstedet. Prisen ligger mellom NOK 150-300.

lagt til handlevogn