Støtte til lengre språkkurs

Lånekassen kan gi deg støtte til kurs i språk i inntil ett år.

Med ettårig språkkurs vil du kunne få så gode språk- og kulturkunnskaper at du kan studere på landets språk når du er ferdig. Støtteordningen kalles språklig tilrettelegging.

Du kan få støtte hvis du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett til støtte fra Lånekassen etter du har fullført språkkurset. Du får ikke støtte til kurs i engelsk.

Krav for å få støtte 

1) Kurset må være på et universitet eller en offentlig språkskole
Språkskolen må da være offentlig godkjent i studielandet.Språkkurset må avsluttes med en eksamen som teller ved opptak til høyere utdanning.

2) Kurset må være på fulltid
Du kan få støtte til kurs med en varighet fra tre til tolv måneder. Kurset må være på fulltid,med minimum 15 undervisningstimer per uke.

3) Du må planlegge å ta en gradsutdanning
For å få støtte må du planlegge høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte. Det er nok med en egenerklæring fra deg som viser hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Det er et punkt i søknaden hvor du legger inn opplysninger om hvor du skal studere etterpå. 

4) Du må ha generell studiekompetanse i Norge
For å få støtte til høyere utdanning utenfor Norden senere, må du ha generell studiekompetanse i Norge. Derfor må du oppfylle dette vilkåret før du kan få støtte til lengre språkkurs.

Slik søker du om støtte

 Du søker om støtte på Dine sider (www.lanekassen.no) og legger ved dokumentasjon som viser:

  • At du er tatt opp på kurset.
  • Start- og sluttdato for kurset.
  • Hvor mange undervisningstimer kurset har per uke.
  • Hvilken eksamen du skal avslutte kurset med.
  • Hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger. Dokumentasjonen må komme fra lærestedet.
  • At du har generell studiekompetanse i Norge.

SKOLEPENGESTØTTE:

Lånekassen kan gi skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil 131 386 NOK for et skoleår. For språkkurs blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend av skolepenger opptil 67 191 NOK. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån. Maks stipendandel per undervisningsår er 33 595,50 NOK.

 

BASISSTØTTE:

Du kan få inntil 116 369 NOKi basisstøtte per undervisningsår, for å dekke bo- og levekostnader. ( 10 825 kr i måneden til å leve og bo for).

Pengene vil bli utbetalt som et lån, men 40 % av støtten, det vil si 46 548 NOK, kan omgjøres til stipend dersom du består alle dine eksamener. Beløpet utbetales to ganger i året.

 

REISESTØTTE:

Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Tilskuddet er etter Lånekassens satser basert på regionen lærestedet ligger i. Tilskuddet blir gitt som 35 % stipend og 65 % som lån for reiser til land utenfor Norden.

 

   Totalt reisetilskudd:

Europa

4 928 NOK

Afrika

20 240 NOK

Asia

16 908 NOK

Nord-Amerika

18 372 NOK

Mellom-Amerika

18 372 NOK 

Sør-Amerika

23 524 NOK

Oseania

26 804 NOK

 

Les mer om ordningen på Lånekassens nettsider: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/sprakkurs/lengre-sprakkurs/

 

Fyll ut skjemaet under og vi sender deg informasjon om våre lenge språkkurs som gir rett til støtte fra Lånekassen.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn