Klage

Ved eventuelle problemer underveis i kurset skal dette tas opp med skolens administrasjon umiddelbart slik at man har mulighet til å løse problemer underveis. Hvis ikke dette fører frem kontakter dere Language Abroad.

Ved eventuelle klager sendes dette inn skriftlig. Av klagen skal det fremgå HVA du klager på og HVORFOR. Vær konkret og poengtert. Skriv kun relevant og tilstrekkelig informasjon for saken din. Ikke bruk støtende språk. Klager som inneholder trusler, fornærmelser eller sarkasme blir ikke behandlet.

I din klage skal det fremkomme hva du ønsker skal skje. Kom med forslag til mulig løsning eller tiltak.

Vi vil gi deg umiddelbar bekreftelse på at klagen er mottatt og informasjon om når du kan forvente svar.

Vennligst benytt klageskjema.

Send inn klage

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn