PÅMELDINGSSKJEMA UNGDOMSSKURS

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

GENERELLE VILKÅR UNGDOMSKURS

Påmelding:

Når du har valgt kurset du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjema via nettsiden vår eller per e-post og sender det tilbake til oss.

Når vi har mottatt din påmelding vil vi sende deg en faktura med påmeldingsavgift/depositum på kr. 2500,-. Påmeldingen vil ikke bli effektuert før depositum er innbetalt. Depositumet inngår i kursavgiften, men ved avbestilling refunderes ikke beløpet. Når du har mottatt bekreftelse fra oss om at du er påmeldt kurset, betaler du resterende kursavgift. (senest 30 dager før kursstart).

(Ved påmelding/bestilling av kurs mindre enn 30 dager før kursstart må hele beløpet betales i sin helhet).

Når vi har mottatt din påmeldingsavgift vil vi sende deg en bekreftelse samt utfyllende informasjon om kurset du skal delta på.

Endring av kurs:

Ved alle endringer og ombookinger tilkommer et gebyr på kr. 350,-.

Avbestilling:

Avbestilling skal skje skriftlig. Hvis du avbestiller innen 30 dager før kursstart betaler vi tilbake kursavgiften, med unntak av depositumet på             

kr. 2 500,-

Ved avbestilling 30 till 14 dager før kursstart, tilbakebetales kursavgiften med avdrag for kr 4000,-. Skjer avbestillingen senere enn 14 dager før kursstart, tilbakebetales kursprisen med avdrag for våre kostnader (vil variere fra skole til skole). Det vil ikke bli gitt refusjon dersom påbegynt kurs avbrytes underveis.

Valutakurser, ansvar og reklamasjon:

Vi forbeholder oss retten til å endre opplysninger på hjemmeside og i brosjyre før bestillingen bekreftes. Vi reserverer oss også for trykkfeil og endringer som skolen lokalt vedtar, og for kostnadsendringer utenfor vår kontroll som skatter, avgifter, valutaendringer etc. Language Abroad fritar seg fra ansvar for alle skader som rammer kursdeltaker under språkskoleoppholdet. Vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring/studentforsikring før avreise.

Ved eventuelle klager skal disse i første omgang rettes skriftlig til språkskolen direkte, og deretter videre til oss hvis ikke klagen skulle føre frem.

Prisene baserer seg på valutakurser per 02.01.2019

Lavsesong:

Merk at en del av våre samarbeidsskoler forbeholder seg retten til å redusere undervisningstimene hvis det ikke er mange nok studenter på gitt nivå. Ofte vet man ikke dette før ved kursstart. Undervsiningen vil da enten foregå som privatundervisning en-til-en eller to-til-en. Denne undervisningen gir studenten mer utbytte enn vanlig gruppeundervisning, derfor reduseres timeantallet. Studenten vil alltid få undervisning på sitt nivå. Har du spørsmål om dette gjelder for ditt kurs/skole, ta kontakt.

Høysesong:

Flere av våre samarbeidsskoler kjører morgen- og ettermiddagsundervisning i høysesong. Om man får morgen- eller ettermiddagsøkt beror på hvilket kurs/nivå man havner på. Har du spørsmål om dette gjelder for ditt kurs/skole, ta kontakt.

Reiseforsikring og helsetrygdekort:

Vi anbefaler alle å ha gyldig reiseforsikring når de deltar på våre språkkurs. En vanlig reiseforsikring dekker vanligvis inntil 45 dager. Sjekk med ditt forsikringsselskap. Skal du delta på et lengre kurs anbefaler vi å tegne et medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). De tilbyr sine medlemmer en gunstig studentforsikring.

Alle som skal oppholde seg i et EØS land eller i Sveits bør skaffe seg et Europeisk Helsetrygdekort. Dette kortet gir deg rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles hos helsenorge.no

lagt til handlevogn