Engelsk språkkurs for næringslivet

I følge en undersøkelse utført av Hellekjær i 2007 blant 1032 norske bedrifter, har 8 % av bedriftene engelsk som arbeidsspråk. Andelen med engelsk som arbeidsspråk øker med bedriftens størrelse. Hele 95% av bedrifter i eksport- og importvirksomhet benytter engelsk i sitt arbeid.

Ifølge Fremmedspråksenteret er det ingen ting som tyder på at videre ekspansjon av engelsk vi stoppe opp. De sier at det er grunn til å tro at kyndighet i engelsk språk og kultur vil øke betraktelig. Med tanke på bruk av engelsk i yrkessammenheng vil det bli nødvendig å utvikle en bedre evne til å oppfatte finere detaljer i en samtalepartners språk, og likeledes være mer presis i egen språkbruk.

Engelsk blir i dag omtalt som et globalt språk. Engelsk er i dag i en særstilling fordi det er det språket som har størst geografisk utbredelse.

(kilde: Fremmedspråksenteret)

lagt til handlevogn