Spansk

Spansk er et av de store verdensspråkene. Mer enn 400 millioner mennesker i Spania og Latin-Amerika har spansk som morsmål, i tillegg til ca. 40 millioner i USA. Spansk er offisielt språk i over 20 land. Det spanske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, og det spansktalende språkområdet har en allsidig litterær tradisjon og historie. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskap i spansk nyttig på mange måter.

Mange nordmenn har et forhold til Spania som ferieland. Hvis du velger å studere spansk, åpner det seg en rekke muligheter i arbeidslivet. Det er bruk for spansk innen undervisning, handel, oversettelse, tolking, offentlig administrasjon,frivillige organisasjoner, reiseliv og flere bransjer.

Man kommer ganske raskt i gang med å snakke spansk. Lydene i det spanske språket er som oftest enkle å uttale for norsktalende. Den store forskjellen på spansk og norsk er verbsystemet. Ettersom systemet er helt anneledes enn i det norske systemet betyr det at man må sette av litt tid til pugging. Men fortvil ikke - verbbøyningen har et system - det er heller ikke nødvendig å kunne hele mønsteret for å kunne kommunisere. Har du vært så heldig å hatt f.eks fransk på skolen, vil du se at mye av grammatikken er bygget opp på samme måte. Når du reiser rundt i den spansktalende verden vil du også oppdage at det er en del regionale og lokale forskjeller. Dette gjør spansk språk bare enda mer spennende å lære seg.

(Kilde: Fremmedspråksenteret)

Ta kontakt med oss for mer informasjon om å studere spansk med støtte fra Lånekassen på info@languageabroad.no

lagt til handlevogn