Engelsk

Engelsk er et globalt språk som brukes av langt flere enn de som er født med det som morsmål eller førstespråk. Det er ingenting som tyder på at videre ekspansjon av engelsk vil stanse opp i overskuelig fremtid. Det er derfor grunn til å tro at behovene for kyndighet i engelsk språk og kultur vil øke betraktelig.

Som førstespråk eller morsmål har engelsk ca. 350 millioner brukere. Det finnes flere land hvor engelsk ikke er det mest brukte språket, men hvor engelsk allikevel er et offisielt språk. Engelsk er det viktigste språket i handel, underholdning og vitenskap. Engelsk er i tillegg det språket i verden som det oftest undervises i som annet- eller fremmedspråk.

(Kilde: Fremmedspråksenteret)

lagt til handlevogn