Portugisisk

Portugisisk åpner dører overalt i verden – fra Brasil til Angola og fra Macao til Portugal.

Hvordan kan det ha seg at portugisisk blir snakket rundt om i nesten hele verden? Det er fordi portugiserne var herrer over havet på 14- og 1500 tallet. De knyttet sammen alle verdensdelene ved å finne nye handelsveier. Ennå i dag er portugisisk det språket som flest på den sørlige halvkule snakker. Og i likhet med engelsk er portugisisk det eneste språket i verden med morsmålsbrukere i alle fem verdensdeler. Dessuten er portugisisk ett av de mest talte språk i verden – nummer seks om man teller antall morsmålsbrukere.

Det har i flere hundre år pågått handel mellom Norge og Portugal – klippfisk den ene veien og portvin den andre. Handelen har blitt utvidet til å gjelde andre portugisisktalende land som Brasil. I tillegg har portugisisktalende land en stor økonomisk interesse for Norge på grunn av oljevirksomhet i Angola, Brasil, Mosambik og Timor

Portugisisktalende land/byer/provinser i verden:

Angola, Mosambik. São Tomé e Príncipe, Øst-Timor, Kapp Verde, Macau, Guinea-Bissau, Goa, Portugal og Brasil.

Portugisisk er et romansk språk, hvilket vil si at det stammer fra latin og er i familie med spansk, italiensk, fransk, rumensk og katalansk.

I Norge i dag er det mangel på folk som kan portugisisk. Portugisisk språk er viktig for bistandsprosjekter, vitenskapelig samarbeid, i industrien og i forbindelse med handel og oljeutvinning.

 

(Kilde: Fremmedspråksenteret)

lagt til handlevogn